Tworzymy systemy informatyczne

Nasze systemy – POL-on, JSA, ELA, ZSUN I, ZSUN II – są kluczowe dla sektora nauki i szkolnictwa wyższego, gromadzimy w nich informacje z sektora, weryfikujemy zgromadzone dane, generujemy zaawansowane raporty, umożliwiamy przepływ środków finansowych przeznaczonych na naukę. Systemy tworzone w naszym instytucie wspierają także działania dwóch centralnych agencji finansujących badania: Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Znamy się na programowaniu

Używay Technologii:
Java 11, Angular 8, Vue.js, Spring Boot, Spring, Hibernate, Oracle, MongoDB, PostgreSQL, MySQL, H2, Elasticsearch/Apache Lucene, Docker, Kubernetes, Hadoop/Spark, ODI (Oracle Data Integrator), Oracle GG (Oracle Golden Gate) , Oracle BI (Oracle Buisness Intelligence), Python for machine learning (scikit-learn, numpy, pandas, pytorch, tensorflow, matplotlib, CUDA), Windows, Linux/UNIX, ORBEON, Primefaces, Spring, Hibernate, Tomcat, JQuery.

Programujemy w językach:
Java, YAML, React, HTML/CSS , TypeScript/JavaScript, SQL, PL/SQL, bash, Python, XML/XSLT, OWL.

Mamy kompleksową wiedzę o sektorze nauki i szkolnictwa wyższego

Naszym głównym zadaniem jest ułatwianie szybkiego dostępu do aktualnej oraz kompleksowej informacji o polskiej nauce – gromadzimy, analizujemy i tworzymy informacje o sektorze badań i rozwoju, wpływając tym samym na kształt polskiej polityki naukowej.

Tworzymy inteligentne systemy informatyczne dla sektora publicznego oraz o zastosowaniu komercyjnym, prowadzimy liczne prace badawcze, analizujemy działalność polskiego sektora badań i rozwoju oraz szerzej – świata nauki.

Prowadzimy badania

Badamy interakcje człowieka z komputerem oraz to, w jaki sposób nowe media kształtują społeczeństwo, z użyciem VR oraz eye-trackerów. Jesteśmy częścią międzynarodowego zespołu realizującego badania EU Kids on-line. Budujemy narzędzia do odkrywania wiedzy z danych tekstowych, gromadzimy, przetwarzamy i wyszukujemy informacje zapisane w postaci tekstów w języku naturalnym.

Koncentrujemy się na zagadnieniach dotyczących: uczenia maszynowego z wykorzystaniem najnowszych algorytmów i architektur neuronowych, algorytmów sztucznej inteligencji, semantycznej analizie tekstów, a także interakcjach człowiek-komputer (HCI – human-computer interaction) oraz UX (User Experience).

Głównym odbiorcą naszych badań jest Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, któremu służą one jako narzędzie wspomagające proces podejmowania decyzji.

Wdrażamy fundusze strukturalne

Jesteśmy Instytucją Wdrażającą dla Działania 4.2 Programu Inteligentny Rozwój „Zwiększanie potencjału naukowo-badawczego na rzecz rozwoju Polski”. Do tej pory ogłosiliśmy i rozstrzygnęliśmy trzy konkursy, w których rozdysponowaliśmy prawie 1,5 mld zł.

System POL-on z nagrodą EUNIS Elite Award

Zintegrowany system informacji o nauce i szkolnictwie wyższym(POL-on) otrzymał nagrodę EUNIS Elite Award jako najlepsze rozwiązanie w zakresie informatycznych systemów informacji o szkolnictwie wyższym.

System JSA jako jedyny w Polsce

Stworzony przez nas Jednolity System Antyplagiatowy (JSA) od stycznia 2019 roku jest jedynym obowiązującym systemem weryfikującym oryginalność prac dyplomowych w Polsce.

System ELA daje bardziej świadomy wybór studiów

Ogólnopolski system monitorowania Ekonomicznych Losów Absolwentów szkół wyższych (ELA) umożliwia maturzystom bardziej świadomy wybór studiów, bo pokazuje ile można zarabiać po jakich kierunkach i na jakich uczelniach.