Wdrażamy fundusze strukturalne

Jesteśmy Instytucją Wdrażającą dla Działania 4.2 Programu Inteligentny Rozwój „Zwiększanie potencjału naukowo-badawczego na rzecz rozwoju Polski”. Do tej pory ogłosiliśmy i rozstrzygnęliśmy trzy konkursy, w których rozdysponowaliśmy prawie 1,5 mld zł.