Tworzymy systemy informatyczne

Nasze systemy – POL-on, JSA, ELA, ZSUN I, ZSUN II – są kluczowe dla sektora nauki i szkolnictwa wyższego, gromadzimy w nich informacje z sektora, weryfikujemy zgromadzone dane, generujemy zaawansowane raporty, umożliwiamy przepływ środków finansowych przeznaczonych na naukę. Systemy tworzone w naszym instytucie wspierają także działania dwóch centralnych agencji finansujących badania: Narodowego Centrum Nauki oraz Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.